E-Seminár: Nové postupy vo verejnom obstarávaní

E-Seminár: Nové postupy vo verejnom obstarávaní

Praktické návody, konkrétne kroky a vzory dokumentov pre verejných obstarávateľov

Termín: 22. 11. 2013
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Novely v oblasti verejného obstarávania, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2013 vniesli do procesu verejného obstarávania množstvo nových inštitútov, ktorých aplikácia v praxi prináša mnohé problematické aspekty a riziká, pretože umožňujú rôznorodý výklad mnohých ustanovení, čo ústi do nepresností a je priestorom pre množstvo procesných chýb. Získajte preto nevyhnutné vedomosti pre zákonnú aplikáciu aktuálnej právnej úpravy za pomoci nášho e-Seminára!

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ e-Seminára:

Cieľom e-Seminára je v rámci jednotlivých tematických okruhov oboznámiť účastníkov s fungovaním

Cieľom e-Seminára je prostredníctvom návodov, postupov, konkrétnych krokov a vzorových dokumentov poskytnúť ucelené informácie a získať nevyhnutné vedomosti pre praktickú aplikáciu aktuálnej právnej úpravy - zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Prevedieme vás všetkými zmenami, novými inštitútmi vo verejnom obstarávaní, novými povinnosťami súvisiacimi s komplexným procesovaním v rámci najpoužívanejších, ako aj nových postupov vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách a tiež nových postupov pri podlimitných zákazkách v prechodnom období.

Nechajte sa inšpirovať praktickými príkladmi a skúsenosťami pri použití jednotlivých procesných nástrojov a pravidiel pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

 

Kliknite sem pre detailný Program e-Seminára.

Komu je e-Seminár určený:

e-Seminár „Nové postupy vo verejnom obstarávaní“je určený osobám povinným verejne obstarávať podľa § 6 a § 7 zákona o verejnom obstarávaní (napr. zamestnancom štátnej správy a samosprávy, osobám, ktoré získali finančné prostriedky z fondov EÚ, resp. z iných verejných zdrojov, ako aj iným subjektom, ktoré verejne obstarávajú).

Ďalšie informácie:

Po absolvovaní e-Seminára Vám zašleme poštou CERTIFIKÁT, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. S obchodnými podmienkami e-Seminárov sa môžete oboznámiť pod týmto odkazom.

Program e-Seminára:

Každý týždeň od nás dostanete jednu lekciu v elektronickom formáte. Záleží len na Vás, kedy si zaslaný materiál preštudujete. Na záver každej lekcie sme pre Vás pripravili súbor otázok, ktorých zodpovedaním si overíte, ako ste danej tematike porozumeli.

 

1.  LEKCIA (22. 11. 2013)

Verejná súťaž (nadlimitná)   

 • Nové inštitúty, nové povinnosti verejného obstarávateľa a nové lehoty pri zadávaní nadlimitných zákaziek postupom verejnej súťaže
   • prieskum trhu, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, lehoty
   • súťažné podklady, uverejňovanie dokumentov a informácií v profile
   • predkladanie a otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ a „Kritériá“
   • hodnotenie splnenia podmienok účasti a hodnotenie ponúk vo väzbe na ich predloženie - časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“
   • možnosť uzavretia zmluvy s druhým a tretím v poradí

 

2.  LEKCIA (29. 11. 2013)

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska, pri ktorej môže podať námietku aj iná osoba, než je orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

 • Postup, proces a povinnosti verejného obstarávateľa, lehoty
 • Súvisiaca dokumentácia – obsah,  rozsah a vzory predmetnej dokumentácie

 

3.  LEKCIA (6. 12. 2013)

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska, pri ktorej nemôže podať námietku iná osoba, než je orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

 • Postup, proces a povinnosti verejného obstarávateľa, lehoty
 • Súvisiaca dokumentácia – obsah, rozsah a vzory predmetnej dokumentácie

 

4.  LEKCIA (13. 12. 2013)

Aktuálna podoba zadávania niektorých typov služieb

 • Nadlimitná zákazka - zadávanie zákazky na poskytnutie služieb, ktorých predmetom postupom rokovacieho konania so zverejnením sú:
   • právnické služby alebo ostatné služby podľa prílohy č. 3, kategória 27
 • Podlimitná zákazka - zadávanie zákazky na poskytnutie služieb, ktorých predmetom pri použití postupu podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska sú:
   • poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby,
   • právnické služby, vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie,
   • služby, ktorých predmetom je výkon stavebného dozoru alebo
   • ostatné služby podľa prílohy č. 3, kategórie 27

Ing. Adriana Hrivnáčiková

Adriana Hrivnáčiková pôsobila na ŽSR, Ministerstve Financií SR a Ministerstve vnútra SR.

e-Seminár

e-Seminár

,

Toto je e-Seminár, ktorý absolvujete na svojom PC - pohodlne vo Vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania.
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout