Seminár v Bratislave: Zákonne povinnosti „triedenia“ stavebného odpadu

Seminár v Bratislave: Zákonne povinnosti „triedenia“ stavebného odpadu

Ako nakladať s odpadmi na stavenisku bez rizika pokút

Termín: 30. 5. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Vzhľadom k tomu, že sa Slovensko teší veľkému ekonomickému rozvoju, investori aj stavbári majú z noviel a vyhlášok o odpadoch „hlavu v smútku“. Práve pri uskutočňovaní stavieb, ale aj pri ich prevádzke vzniká množstvo najrozličnejších odpadov, ktoré svojimi účinkami môžu značne ohrozovať životné prostredie.
Preto už v štádiu prípravy stavieb je potrebné sa zaoberať touto problematikou a riešiť ju. Pripravili sme pre Vás seminár s teoretickým výkladom zmien zákona a s praktickými ukážkami.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom prehľad právnych predpisov o odpadovom hospodárstve v stavebníctve. V rámci seminára budú podané aj informácie o novelách zákona o odpadoch a vyhlášok platných od 1.1.2019.

 

Pripomenieme Vám požiadavky kladené jednotlivými predpismi na stavebnú firmu a ukážeme Vám ako sa s týmito požiadavkami vysporiadať, aby ste predišli možným sankciám zo strany kontrolných orgánov a štátnej správy za ich neplnenie.

 

Venovať sa budeme aj nakladaniu so stavebnými odpadmi, odpadmi z demolácií a s drobných stavebných úprav. Oboznámime Vás s možnosťami využívania odpadov na povrchovú úpravu terénu a upozorníme na zákonne postupy zneškodňovania nebezpečného odpadu.

 

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár  “Zákonne povinnosti „triedenia“ stavebného odpadu“ je určený všetkým firmám, stavebným firmám a podnikateľom, ktorí pri svojej výrobnej činnosti produkujú odpady, balia výrobky, dovážajú výrobky v obaloch, firmám, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti nakladajú s odpadmi a odpadmi z obalov, obciam a mestám, ako aj širokej odbornej verejnosti.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

  1. Prehľad právnych predpisov o odpadovom hospodárstve v stavebníctve
  2. Prehľad zmien v právnych predpisoch, ktoré sú platné od 1.1.2019 (napr. výška poplatkov za uloženie odpadov na skládky, systém prerozdelenia, možnosti čerpania...)
  3. Základné pojmy a povinnosti s nakladaním odpadu v stavebníctve
  4. Nakladanie s odpadmi s vyhradených výrobkov + rozšírená zodpovednosť výrobcov
  5. Nakladanie so stavebnými odpadmi, odpadmi z demolácií a z drobných stavebných úprav
  6. Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu
  7. Zneškodňovanie nebezpečného odpadu
  8. Administratívne nástroje – súhlasy a registrácie
  9. Sankcie za porušenie povinností

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

Bratislava, Apollo Hotel ****

Bratislava, Apollo Hotel ****

Dulovo námestie 1, Bratislava 82108

Apollo Hotel **** Bratislava

je známy tradične kvalitnými službami na vysokej úrovni, priateľským personálom a príjemnou atmosférou. Nachádza sa v blízkosti novej business zóny. Je dobre dostupný zo všetkých hlavných a diaľničných príjazdových smerov, priamo k hotelu Vás privedie najnovší most cez rieku Dunaj - Apollo.

Apollo Hotel má vychýrenú a mnohokrát oceňovanú Reštauráciu sv. Huberta.

  

Adresa:

Dulovo nám. 1

821 08 Bratislava

tel.: +421 2 55 968 922

www.apollohotel.sk 

 

MHD:

50, 68 – zastávka Dulovo námestie

 

Parkovanie:

Parkovanie je možné pred hotelom na hotelovom parkovisku za poplatok alebo zdarma v priľahlých uliciach.