Seminár v Košiciach: Zmeny v Zákonníku práce od 1. 1. 2019 a ich uvedenie do praxe

Seminár v Košiciach: Zmeny v Zákonníku práce od 1. 1. 2019 a ich uvedenie do praxe

Príspevok na rekreáciu – Zmeny v zákone o sociálnom fonde – Príplatky za prácu cez víkendy a sviatky v roku 2019 – 13. a 14. platy a ich zdaňovanie

Termín: 28. 1. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od 1. 5. 2018 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá mení mzdové zvýhodnenia aj v roku 2019, upravuje peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. platy) a mnoho ďalšieho. Od 1. 1. 2019 nadobudnú účinnosť dve novely Zákonníka práce v súvislosti s príspevkom na rekreáciu a zverejňovaním mzdy zamestnancov, ako aj zmeny v zákone o sociálnom fonde. Všetky potrebné informácie o tom, ako tieto zmeny zaviesť do praxe, dostanete na našom seminári.
 

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s podstatnými zmenami, ktoré so sebou prinášajú novely Zákonníka práce v roku 2019, ako aj so zmenami ďalších súvisiacich zákonov. Na seminári sa dozviete, ako sa v novom roku zmenia príplatky za prácu cez víkendy a sviatky či zdaňovanie 13. a 14. platov. Podrobne tiež preberieme problematiku príspevku na rekreáciu zamestnancov, nového príspevku zo sociálneho fondu, ako aj povinnosť zverejňovať mzdu zamestnancov.

 

Pozornosť budeme tiež venovať najčastejším problémom pracovnoprávnych vzťahov z praxe. Pozrieme sa na vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru, ale aj na problematiku kolektívneho vyjednávania či použitia sociálneho fondu.

 

Okrem toho si preberieme tému dovoleniek a prekážok v práci na strane zamestnávateľa, ale aj na strane zamestnanca. Nezabudneme ani na dohody mimo pracovného pomeru, ich formu, obsah a zákonné povinnosti. 

 

Kliknite sem na detailný Program seminára.

Komu je seminár určený:

Seminár Zmeny v Zákonníku práce od 1. 1. 2019 a ich uvedenie do praxe je určený najmä zamestnávateľom, vedúcim zamestnancom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov zo súkromného, ako aj z verejného sektora.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu kurzu a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 – 15.30 hod.):

 

Novely Zákonníka práce na rok 2019

  • všetko o novele Zákonníka práce účinnej od 1. 5. 2018 a jej dosahu na rok 2019 a o novelách účinných od 1. 1. 2019
  • mzdové zvýhodnenia za prácu cez dni pracovného pokoja a sviatky
  • peňažné plnenie pri príležitosti dovoleniek a vianočných sviatkov (13. a 14. platy) – povinnosti, zdaňovanie
  • príspevok na rekreáciu zamestnancov

Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, odstupné, odchodné

  • všeobecné ustanovenia ZP, pracovná zmluva a jej náležitosti
  • druhy pracovných pomerov
  • preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy
  • spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca a zamestnávateľa
  • základné povinnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • závažné a menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Dovolenka, prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa

  • druhy dovolenky, výmera
  • čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky
  • spoločné ustanovenia o dovolenke
  • druhy prekážok v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa
  • spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

  • druhy dohôd, podmienky uzatvorenia
  • forma a obsah dohôd

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Použitie sociálneho fondu

Diskusia

 

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Košice, Hotel Ambassador****

Košice, Hotel Ambassador****

Hlavná 101, Košice 04001

Hotel Ambassador****  Košice 

Rodinný Hotel Ambassador**** sa nachádza na území mestskej pamiatkovej rezervácie Košice. Pôvodná stará časť hotela je chránenou kultúrnou pamiatkou a jej vznik sa datuje do obdobia približne druhej polovice 13. storočia. Hotel je etablovaný v pešej zóne na Hlavnej ulici v blízkosti najstarších a najzaujímavejších kultúrnych pamiatok ako je katedrála Dóm sv. Alžbety, Štátne divadlo, Andrássyho palác a ďalšie.

Reštaurácia DIPLOMAT je vyhľadávanou business reštauráciou, kde jedlo nezaostáva za eleganciou interiéru. Je v nej možné ochutnať jedlá medzinárodnej a slovenskej kuchyne ako i kvalitné slovenské a zahraničné vína.                                           

 

Adresa:

Hlavná 101

040 01 Košice

T: +421 905 220 430

http://www.ambassador.sk/

 

Parkovanie:

Možnosť zaparkovať priamo v areáli hotela, príp. na verejnom parkovisku pri OD TESCO.