Stavebná a priestorová akustika

Stavebná a priestorová akustika

Nové materiály a konštrukčné systémy

Termín: 14. 10. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Pozývame vás na ďalší ročník odbornej, medzinárodnej konferencie zameranej na stavebnú a priestorovú akustiku. Získajte nové poznatky pre vašu prax a vyhnite sa zbytočným, často nezvratným chybám v procese navrhovania, projektovania a realizácie budov. Využite jedinečnú príležitosť a prihláste sa už dnes!

Prihláste aj svojho kolegu a získajte obaja zľavu 15 % !

 

155 EUR
bez DPH

 

Pozývame vás na jedinečnú odbornú konferenciu zameranú na stavebnú a priestorovú akustiku.

TERMÍN: 14. október 2021

MIESTO: BRATISLAVA | ONLINE

Hlavná téma konferencie: Nové materiály a konštrukčné systémy 

Odborná garantka: prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.

 

Ciele konferencie: 

  • šíriť osvetu o význame a správnom návrhu priestorov z hľadiska akustiky
  • predstaviť nové trendy, technológie, výrobky 
  • poukázať na najčastejšie chyby pri navrhovaní a realizácií budovy
 
Prečo na konferencii nesmiete chýbať? 
  • Zistite, načo si dať pozor pri navrhovaní, projektovaní a realizácií tak, aby boli zachované dobré akustické vlastnosti budov

  • Spoznáte časté chyby realizácie a spôsoby, ako sa im vyvarovať

  • Pozrieme sa na to, aké vlastnosti by mali mať výrobky, aby boli z pohľadu akustiky kvalitné

  • Porovnáme prístupy vo svete a u nás a poukážeme na lokálne požiadavky výstavby

  • Dozviete sa, aké sú dobré vs. zlé materiály v súvislosti s akustikou, aké sú trendy a nové poznatky vedy aplikovateľné v praxi 


Pre koho je konferencia určená? 
Konferencia je určená najmä pre architektov, projektantov, akustikov, developerov, výrobcov materiálov, stavebných prvkov i interiérových doplnkov, stavbárov a stavebné firmy...
Forma konferencie:
V prípade priaznivej situácie sa bude konferencia konať prezenčne v Bratislave. 
Tlmočenie:
Prednášky zahraničných hostí budú simultánne tlmočené do slovenského jazyka.

 

 Organizátori podujatia:    

 

 

Predbežný program konferencie 

Ďalšie prednášky doplníme už čoskoro!

 

9.00 – 9.05     Otvorenie konferencie

9.05 – 9.15     MONIKA RYCHTÁRIKOVÁ: Úvod do problematiky 

Blok 1: Vplyv súčasných energetických požiadaviek na akustický komfort

9.15 – 9.35     VOJTECH CHMELÍK: Akustický komfort v priestoroch zastrešených ETFE vankúšmi

9.35 – 9.55     DANIEL URBÁN: Zatepľovacie systémy ETICS a ich zvukovoizolačné vlastnosti

9.55 – 10.10   Prestávka na kávu 

Blok 2: Nové stavebné materiály so špeciálnymi akustickými vlastnosťami

10.10 – 10.30 ANDREA BISKUPIČOVÁ: Akustické vlastnosti recyklovaných materiálov na báze polymérov

10.30 – 10.50 ELISA LEVI (Taliansko): Neomateriály a metamateriály 

10.50 – 11.50 OBED  

Blok 3: Nové konštrukčné systémy a ich akustické vlastnosti

11.50 – 12.10 MARTIN ČULÍN: Akustické vlastnosti konštrukcií na báze dreva

12.10 – 12.30 LUKÁŠ ZELEM: Najčastejšie akustické chyby v novostavbách a pri rekonštrukciách 

12.30 – 12.50 BERT ROOZEN (Belgicko): “Reuse of structures” Rippman structure 

Blok 4: Panelová diskusia

12.50 – 13.50 Reflexia na predchádzajúce prednášky 

 

Kolektív lektorov

prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.

Je profesorkou na Fakulte Architektúry KU Leuven a na Stavebnej fakulte STU Bratislava. Jej celoživotná vedecko-výskumná činnosť zahŕňa viacero tém v oblasti stavebej fyzky, v posledných rokoch sa však zameriava najmä na témy týkajúce sa stavebnej a priestorovej akustiky. Jej súčasný výskum zahŕňa témy ako napr. subjektívne posúdenie zvukovej izolácie, akustická orientácia nevidiacich v priestore, ale aj akustické vlastnosti nových/netradičných a recyklovaných materiálov a konštrukčných sústav (ETFE vankúše, metamateriály a recyklované materiály), ktoré rieši v spolupráci so svojimi doktorandmi. Medzi najmladšie predmety jej záujmu patrí i využitie simulačných metód pri výskume histórie architektúry a ako aj digitalizácia kultúrneho dedičstva v oblasti akustiky.

Monika Rychtáriková je tiež prezidentkou Slovenskej akustickej spoločnosti a členkou rady Európskej akustickej spoločnosti. V roku 2015 získala na Slovensku ocenienie “vedkyňa roka” a prezentovala výsledky výskumu na prestížnej konferencii TEDx Bratislava.

Bratislava

Bratislava

Konkrétne miesto, kde sa bude seminár konať, sa včas dozviete

O mieste konania budete informovaný emailom.

155 EUR
bez DPH