Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní od 1.1.2020 - všetko, čo musíte vedieť

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní od 1.1.2020 - všetko, čo musíte vedieť

Environmentálny aspekt - Odstúpenie od zmluvy - Sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky

Termín: 5. 12. 2019
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Od 1.1.2019 je účinná „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní. A po roku je tu opäť „pripravovaná“ novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 1.1.2020.

Na toto školenie už nie je možné sa objednať. V prípade Vášho záujmu o ďalšie konania, kontaktujte náš zákaznícky servis. Ďakujeme.

Úvod:

V návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní sa rieši otázka environmentálneho hľadiska obstarávania, majetkové prepojenie osôb a zneužívanie opravných prostriedkov. Definuje sa pojem enviromentálny aspekt. Návrh novely rieši aj účasť majetkovo prepojených osôb v obstarávaní. Dáva možnosť obstarávateľovi, ak má dôvodné podozrenie, že hospodárske subjekty uzavreli dohodu, ktorá narúša alebo obmedzuje hospodársku súťaž, vylúčiť takýchto uchádzačov, a to bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci.

 

Dopĺňa sa nový dôvod odstúpenia od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, a to v prípade, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy pokutu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto pokuta nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti alebo na základe príslušného konania o urovnaní.

 

Predlžuje sa povinné uchovávanie dokumentácie, ak trvanie zmluvy presiahne 10 rokov. Zavádza sa povinnosť pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktorý v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou), aby najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použil sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.

 

Cieľ seminára:

Cieľom seminára je poskytnúť verejným obstarávateľom, záujemcom, uchádzačom, ako aj odbornej verejnosti komplexný pohľad na „novú pripravovanú“ novelu zákona o verejnom obstarávaní platnej od 1.1.2020 a jej aplikáciu v praxi. Dozviete sa o nových pripravovaných zmenách v novele o verejnom obstarávaní.  

 

Kliknite sem na detailný Program seminára. 

 

Komu je seminár určený:

Seminár je určený 

 1. všetkým osobám, ktorí sa už orientujú v problematike verejného obstarávania,
 2. verejným obstarávateľom, t. j. najmä procesným garantom, ktorí sú zodpovední za vedenie postupov verejného obstarávania a tiež záujemcom, uchádzačom a odbornej verejnosti,
 3. štatutárom a zamestnancom verejných obstarávateľov zodpovedným za realizáciu zadávania zákaziek s uzatvorením zmlúv/objednávok,
 4. štatutárom a zamestnancom zodpovedným za realizáciu zadávania zákaziek s uzatvorením zmlúv/objednávok Osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (t.j. osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb),
 5. štatutárom a zamestnancom hospodárskych subjektov/dodávateľov zodpovedným za predkladanie ponúk v procesoch zadávania zákaziek s uzatvorením zmlúv/objednávok.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM CELODENNÉHO SEMINÁRA (9.00 15.30 hod.):

 • Zelené verejné obstarávanie - §2 „povinné“ tlačenie
 • Problematika účasti majetkovo prepojených osôb vo VO
 • Úprava dôvodu odstúpenia od zmluvy - §19
 • Úprava v rámci podlimitných zákaziek - §114 ods. 5
 • Úprava v rámci zákaziek s nízkou hodnotou - §117 ods. 5
 • Úprava súčinnosti ÚVO a PMÚ
 • Derogácia automatického vylúčenia pri súbehu uchádzač / člen skupiny dodávateľov a úprava pravidla pri predložení viacerých ponúk § 49 ods. 6
 • Elektronické nástroje vo VO (el. nástroje budú zaregistrované na ÚVO)
 • Hospodárske subjekty z tretích krajín
 • Zníženie administratívnej záťaže
 • Ďalšie úpravy v ZVO
 • Úprava lehoty na zverejnenie odôvodnenia uzavretia zmluvy v prípade predloženia jednej ponuky – do piatich dní
 • Úprava súťaže návrhov s následným použitým PRK
 • Rozšírenie okruhu osôb preukazujúcich osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO aj na konečných užívateľov výhod
 • Úprava dohľadu nad VO:
 • Aktívna legitimácia na podanie námietok v prípade skupiny dodávateľov
 • Špekulatívne námietky
 • Povinné uplatňovanie revíznych postupov cez el. nástroje
 • Úprava inštitútu prešetrovania pred začatím konania
 • Úprava inštitútu výkonu kontroly na mieste
 • Rozšírenie okruhu konaní v ktorých možno uložiť pokutu zníženú o 50%
 • Vaše otázky

.

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Je konateľkou spoločnosti E&L Consulting s. r. o., ktorá špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. Poskytuje konzultácie a zastupovanie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní a konzultácie a samotnú realizáciu procesov verejného obstarávania. Spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočtové systémy“ je autorkou časti zameranej na verejné obstarávanie, realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe.

Bratislava, Premium business hotel

Bratislava, Premium business hotel

Priekopy 20/A, Bratislava 82108

Premium**** business hotel Bratislava

Moderný mestský typ hotela s výbornou polohou v Bratislave v mestskej časti Ružinov pri Bajkalskej ulici v blízkosti centra mesta.

Výborná dopravná dostupnosť, klimatizované priestory, rodinná atmosféra.

  

Adresa:

Priekopy 20/A 821 08 Bratislava

tel.: +421 4949-1055

www.hotel-premium.sk

 

MHD:

8,9,14,50,66 – zastávka SLOVANET – cca 150 m

č.74 zastávka Drieňová – cca 90 m

alebo zastávka Bajkalská – 250 m

 

Parkovisko:

Bezplatné parkovanie pre hotelových hostí pred

hotelom a na uzavretom hotelovom dvore. 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout