Publikácie

Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka

Vydávame odborné multimediálne publikácie, ktoré zaisťujú prísun vždy aktuálnych informácií a relevantných odporúčaní do praxe. Zameriavame sa na riadenie a zodpovednosť vedenia firiem a organizácií, dane, pracovné právo či facility management. Uľahčujeme náplň pracovnej agendy nielen manažérom súkromného sektoru, ale aj starostom a ďalším zástupcom vo verejnom sektore.